RÓLUNK

A Közép-Európai Nemzetközi Kapcsolatok Intézete
– Oroszország és a közép-európai országok tudósainak és szakértőinek (valamint az általuk képviselt intézetek, kutatóközpontok, egyesületek stb.) nemzetközi fóruma, melynek célja szaktudományos, apolitikus eszmecserét folytatni az aktuális külpolitikai kérdésekről, Közép-Európa és Oroszország viszonyának sarokpontjairól, az egyes új társadalmak reformfolyamatainak problémáiról, illetve tapasztalatcsere ezekben a kérdésekben. Az Intézet célja közös együttműködési projektek kidolgozása, elemzés és javaslattétel az érintett országok döntéshozatali mechanizmusainak segítése érdekében, ezzel összefüggésben a feszültségek oldása, a kölcsönös egyetértés platformjának megteremtése és a stabilitás megőrzése közös Európánkban.

Az Intézet további céljai:
– a kölcsönös megértés és bizalom légkörének újrateremtése;
– a válságjelenségek közös elemzése és megoldások keresése az Intézet munkájában való részvevők nemzeti érdekeinek figyelembe vételével;
– az átalakulási folyamatok tanulmányozása;
– az átalakulási folyamatok negatív örökségeinek átértékelése, többek között az e folyamatok során megszakadt tudományos és szakértői párbeszéd újraindítása, szakértői eszmecsere a tudomány, a kultúra, az üzleti szféra kérdéseiről;
– a kétoldalú kapcsolatokban az elfogult, átpolitizált megközelítések kiiktatása;
– az új kapcsolatok kialakítása során függetlenedni a múltbéli sztereotípiák és sérelmek romboló hatásától;
– a tudományos ismeretek terén felhalmozott nemzeti örökségek kölcsönös megosztása;
– a tudomány, közte a társadalomtudomány presztízsének megemelése az átalakuló közép-európai régióban;
– a kapcsolatok hagyományos elemeinek feltárása és tanulmányozása, megteremtve ezzel az alapot egy új értékrend kialakításához.
Az Intézet alaptevékenységei:
– saját elemzések készítése, tanulmányok, monográfiák írása;
– az Intézet céljának témájával kapcsolatos könyvek, tanulmányok, brosúrák, szervezeti dokumentumok szakfordítása a közép-európai régió nyelveiről és a régió nyelveire;
– tudományos tanácskozások, szakmai konzultációk, kerekasztal-beszélgetések, szemináriumok és konferenciák szervezése az Intézet céljaival összefüggő aktuális kérdéseiről;
– tematikus folyóirat alapítása, online és nyomtatott kiadói tevékenység folytatása;
– a nemzetközi kapcsolatokat feltáró tematikus bemutatók és kiállítások szervezése;
– oktatási tevékenység: úgy mint tanfolyamok szervezése, tanfolyamok tematikájának összeállítása, a formális, az informális oktatás, a felnőttoktatás, a felsőfokú oktatás, stb. keretében;
– az orosz nyelv és közép-európai nyelvek oktatása;
– szakmai partnerek felkutatása, partnerszervezetek közvetítése, képviselete, nemzetközi kapcsolatok ápolása;
– tematikus információs portál (honlap) elektronikus könyvtár elindítása.