HOME

Central-European Institute of International Relations is an international platform for scientists and experts from Russia and Central Europe (as well as institutes, research centers, associations, etc. they represent), which aims to conduct scientific, apolitical dialogue on topical issues of foreign policy, on corner stones of relations between Russia and Central Europe, on the problematics of reform processes concerning certain new societies as well as exchange of ideas regarding these matters…


A Közép-Európai  Nemzetközi  KapcsolatokIntézete – Oroszország  és a közép-európai  országok  tudósainak  és  szakértőinek (valamint  az  általuk  képviselt  intézetek, kutatóközpontok, egyesületek  stb.) nemzetközi  fóruma, melynek  célja  szaktudományos, apolitikus  eszmecserét  folytatni  az  aktuális  külpolitikai  kérdésekről, Közép-Európa  és  Oroszország  viszonyának  sarokpontjairól,  az  egyes  új  társadalmak  reform  folyamatainak  problémáiról, illetve  tapasztalatcsere  ezekben a kérdésekben…


Центральноевропейский институт международных отношений представляет собой международную платформу для осуществления научного не политизированного диалога ученых и экспертов из России и стран Центральной Европы (а также представляемых ими институтов, исследовательских центров, ассоциаций и т.д.) по основополагающим вопросам международной политики, основам отношений между Россией и государствами Центральной Европы, проблемам процесса реформирования обществ, а также обмена идеями по этим вопросам…